Riksrevisionen föreslår att revisionsplikten för små bolag återinförs

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att reformen haft få positiva effekter men medfört ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet – och att revisionsplikten därför bör återinföras.

Läs mer

Inlägget Riksrevisionen föreslår att revisionsplikten för små bolag återinförs dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se