Ny dataskyddslag

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras.

Läs mer

Inlägget Ny dataskyddslag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se