Dom i mål om sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det s.k. arbetslöshetstaket ska tillämpas så snart en försäkrad saknar anställning under de dagar sjukpenningen avser även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat.

Läs mer

Inlägget Dom i mål om sjukpenning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se