Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Regeringen föreslår att det införs en ordning med tillstånd för säsongsarbete. Tillstånd ska kunna beviljas utlänningar i tredjeland som har erbjudits anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här. Tillståndet ska beviljas om vistelsen i Sverige inte är längre än 90 dagar.

Läs mer

Inlägget Genomförande av säsongsanställningsdirektivet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se