Företrädaransvar

Högsta förvaltningsdomstolen prövade den 15 januari 2018 om två företrädare för ett bolag agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet när den juridiska personens skatter och avgifter inte betalats på förfallodagen. Skatteverket har nu kommit med en kommentar.

Läs mer

Inlägget Företrädaransvar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se