Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.

Läs mer

Inlägget Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se