Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen i dagsläget inte bedrivs på ett effektivt sätt.

Läs mer

Inlägget Riksrevisionens rapport om folkbokföringen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se