Lagförslag som kompletterar GDPR

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Läs mer

Inlägget Lagförslag som kompletterar GDPR dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se