Skattskyldig för utdelning trots att bolaget ägs av en trust

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ägaren till ett svenskt bolag som överför aktierna i bolaget till en trust även efter överföringen är skattskyldig för utdelningen till inkomstskatt när han bor i Sverige och till kupongskatt när han bor i annat land.

Läs mer

Inlägget Skattskyldig för utdelning trots att bolaget ägs av en trust dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se