Förslag om ett tryggare pensionssystem

I en lagrådsremiss föreslås bl.a. att fondförvaltare ska uppfylla krav på verksamhetshistorik och minsta tillåtna förvaltat kapital för att få erbjuda fonder på fondtorget. Dessutom föreslås ett förbud mot marknadsföring och försäljning av produkter på premiepensionsområdet via telefon.

Läs mer

Inlägget Förslag om ett tryggare pensionssystem dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se