Stärkt skydd för företagshemligheter

En ny lag om företagshemligheter föreslås i en proposition. Lagförslaget bygger på ett nytt EU-direktiv och innebär bl.a. att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas och att straffskalan för grovt företagsspioneri skärps till ett nytt minimistraff på sex månader.

Läs mer

Inlägget Stärkt skydd för företagshemligheter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se