Ingen ändring av revisionsplikten

Regeringen har i en skrivelse meddelat att man i nuläget inte verkar för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Man överväger inte heller att vidta åtgärder så att fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Läs mer

Inlägget Ingen ändring av revisionsplikten dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se