Skatteavdrag för ränta på gemensamt konto

För ett gemensamt konto ska skatteavdrag inte göras om räntan understiger 100 kr för respektive kontohavares andel av räntan, skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Om kontot innehas gemensamt av t.ex. två personer ska således skatteavdrag inte göras om räntan understiger 200 kr.

Läs mer

Inlägget Skatteavdrag för ränta på gemensamt konto dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se