Ingen avyttring vid utvidgning av bostadsrätt

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas det inte som en avyttring när en bostadsrätt enligt avtal utvidgas till att avse även en garageplats. Ägaren till bostadsrätten ska därmed inte kapitalvinstbeskattas på grund av avtalet.

Läs mer

Inlägget Ingen avyttring vid utvidgning av bostadsrätt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se