Justering av förmånsvärde för lätta lastbilar

När det gäller lätta lastbilar som används som arbetsredskap kan arbetsgivaren efter ansökan få ett beslut från Skatteverket om justering av förmånsvärdet för lastbilen. Om Skatteverket medger en sådan justering bör den delpost som avser bilens fordonsskatt justeras ned till 50 procent av fullt värde.

Läs mer

Inlägget Justering av förmånsvärde för lätta lastbilar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se