Malus för nya bilar

För vissa fordon ska ett förhöjt koldioxidbelopp (s.k. malus) tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Beroende på om fordonet ska beskattas dag för dag eller inte kommer uttaget av malus ske på olika sätt.

Läs mer

Inlägget Malus för nya bilar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se