Personalliggare i verksamhetslokaler

Skatteverket ger i ett ställningstagande vägledning om hur dokumentationen i en personalliggare ska göras av ett arbetspass när verksamma personer utför arbete utanför det som kan betraktas som verksamhetens ordinarie verksamhetslokal. ”En samlad bedömning får göras i varje enskilt fall”.

Läs mer

Inlägget Personalliggare i verksamhetslokaler dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se