Verksam enligt reglerna för personalliggare

Verksamma personer ska löpande dokumenteras i personalliggare. Vid bedömningen av om en person är verksam eller inte ska hänsyn tas till i vilken utsträckning arbetsinsatsen bidrar till näringsverksamhetens bedrivande och är av betydelse för verksamhetens arbetskraftsbehov, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Verksam enligt reglerna för personalliggare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se