Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

2017 års fastighetsmäklarutredning föreslår bland annat att en ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket.

Läs mer

Inlägget Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se