Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner

En utländsk socialförsäkringspension kan inte beskattas här i landet utan att det finns stöd för beskattning i svensk skattelagstiftning. För utländsk socialförsäkringspension ska det därför först avgöras om det finns en beskattningsbestämmelse i inkomstskattelagen, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se