Förslag om nytt stöd för korttidsarbete

Företag som drabbas av allvarliga ekonomiska problem ska i särskilda fall kunna få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar. Det föreslås i ett delbetänkande som regeringen skickat på remiss.

Läs mer

Inlägget Förslag om nytt stöd för korttidsarbete dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se