Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till momsavdrag

En försäljning av vissa tillgångar kan vara undantagen från skyldigheten att debitera moms om säljaren inte har haft rätt till avdrag för ingående moms vid inköpet av tillgången. Skatteverket ger i ett nytt ställningstagande sin syn på vilka överlåtelser som omfattas av detta undantag.

Läs mer

Inlägget Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till momsavdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se