Finansinspektionen föreslår justeringar i amorteringskravet

Finansinspektionen föreslår förändringar i FI:s föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Bland annat bör det bli möjligt att medge undantag från krav på amortering av så kallade kapitalfrigöringskrediter.

Läs mer

Inlägget Finansinspektionen föreslår justeringar i amorteringskravet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se