Utomståenderegeln kunde inte tillämpas

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom ansett att en persons aktier i ett fåmansföretag var kvalificerade, då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet i form av fondförvaltning.

Läs mer

Inlägget Utomståenderegeln kunde inte tillämpas dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se