Förbättrad tjänstepension för 1,9 miljoner tjänstemän

Mer pension för varje inbetald krona genom lägre avgifter, nya valbara förvaltare och högre utbetalningar som pensionär. Det är resultatet när tjänstepensionsföretaget Collectums nya upphandling av tjänstepensionen ITP som nu trätt ikraft.

Läs mer

Inlägget Förbättrad tjänstepension för 1,9 miljoner tjänstemän dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se