Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan, om de uppfyller bl. a. fullföljdskravet, bli inskränkt skattskyldiga. Bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt kan göras på det enskilda beskattningsåret, men även avse flera beskattningsår. Skatteverket redogör för sin uppfattning i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se