Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar

Med anledning av att det från och med den 1 januari 2019 införs nya regler om vouchrar i mervärdesskattelagen redogör Skatteverket i ett ställningstagande för sin syn på hur lagens fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar.

Läs mer

Inlägget Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se