Sjukpenninggrundande inkomst och obetalda semesterdagar

Obetalda semesterdagar som en person har rätt att ta ut enligt semesterlagen är inte intjänade och ger ingen inkomst. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är därför att uttag av obetald semester jämställas med tjänstledighet vid beräkning av sjukpenningrundande inkomst.

Läs mer

Inlägget Sjukpenninggrundande inkomst och obetalda semesterdagar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se