Skogskontot påverkar inte den sjukpenninggrundande inkomsten

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att dispositioner avseende skogskonto ska behandlas på samma sätt som skattemässiga dispositioner inom ramen för periodiseringsfondssystemet vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Läs mer

Inlägget Skogskontot påverkar inte den sjukpenninggrundande inkomsten dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se