Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)

Ersättningskraft utgör kraft som ett kraftverk, enligt dom eller avtal, är skyldigt att som ersättning tillhandahålla en fastighet för vattenkraft från strömfall som fastigheten avstått till kraftverket. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för om överlåtelse av sådan rätt ska beaktas vid fastighetstaxeringen.

Läs mer

Inlägget Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft) dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se