Skattefri pensionsvägledning

Skatteverket har publicerat en kommentar till en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. I domen slogs fast att pensionsvägledning i form av information och rådgivning till anställda som bekostas av arbetsgivaren och som avser de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst utgör ingen förmån för den anställde.

Läs mer

Inlägget Skattefri pensionsvägledning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se