Förlängt växa-stöd

Regeringen föreslår att den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgift ska betalas (s.k. växa-stöd) förlängs till 24 kalendermånader i följd.

Läs mer

Inlägget Förlängt växa-stöd dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se