Förslag om förbättrad insättningsgaranti

Lagen om insättningsgaranti innehåller bestämmelser om garanti för insättningar i svenska banker. Nu föreslås att bestämmelserna om ersättningsbeloppets storlek i svenska kronor inte ska uttryckas som ett självständigt belopp (950 000 kr) utan det ska i stället anges som det belopp i svenska kronor som motsvarar 100 000 euro.

Läs mer

Inlägget Förslag om förbättrad insättningsgaranti dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se