Ändrade momsregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Finansdepartementet föreslår i en promemoria vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU.

Läs mer

Inlägget Ändrade momsregler vid gränsöverskridande handel mellan företag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se