Beskattning av engångsbelopp vid personskada

Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada, som utgår med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri till högst 15 prisbasbelopp. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

Läs mer

Inlägget Beskattning av engångsbelopp vid personskada dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se