Ändring i K2 Årsredovisning i mindre företag

Bokföringsnämnden har beslutat om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar och ny lag om företagsnamn har trätt i kraft.

Läs mer

Inlägget Ändring i K2 Årsredovisning i mindre företag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se