Skadeståndsskyldig på grund av fel i lägenhetsförteckningen

En bostadsrättsförening ska enligt en dom från Högsta domstolen ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Läs mer

Inlägget Skadeståndsskyldig på grund av fel i lägenhetsförteckningen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se