Svårare att ta ut oskäliga fondavgifter

Regeringen föreslår i en proposition att det från och med 1/1 2020 införs nya krav på fondförvaltare att tydligare redovisa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Syftet är att minska förekomsten av fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade utan att vara det.

Läs mer

Inlägget Svårare att ta ut oskäliga fondavgifter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se