Avskaffad särskild löneskatt för äldre

En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Regeringen föreslår nu i en proposition att den särskilda löneskatten på dessa ersättningar och inkomster ska avskaffas från och med 1 juli 2019

Läs mer

Inlägget Avskaffad särskild löneskatt för äldre dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se