Att sänka kravet på aktiekapital vid start av aktiebolag är en riktigt dålig idé

Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan

Hej Ibrahim,

Jag heter Roland Sigbladh och är förbundsdirektör för Srf konsulterna. Vi är branschorganisationen för auktoriserade konsulter och rådgivare inom redovisning och lön. Våra 5 500 medlemmars roll och betydelse i näringslivet kan inte underskattas. Vi kan svenskt näringsliv och det är våra medlemmars noggranna och hårda arbete som gör det möjligt för 330 000 av Sveriges företagare att fokusera på sin affär, utvecklas och bidra med både skatteintäkter och arbetstillfällen.

Vi är nog båda överens om att Sverige är beroende av ett aktivt och växande företagande och att det måste bli lättare att starta och driva företag. Men att sänka kravet på aktiekapital är en riktigt dålig idé. Framförallt för att förslaget försöker komma tillrätta med ett problem som inte existerar.

  • Aktiekapitalet är inte ett problem. Det är inte nivån på aktiekapitalet som är avgörande för om människor väljer att uppfylla sin dröm och starta ett aktiebolag. Det är snåriga regelverk och byråkratisk rapportering som är de riktiga problemen.
  • Sänkt aktiekapital är ett förslag som utgår från en felaktig logik som innebär att extrapolera utvecklingen av nyföretagande från 2010 när aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Det sänkta aktiekapitalet riktar sig i praktiken till en väldigt smal målgrupp nämligen det fåtal personer som väljer att avstå från att starta företag för att de saknar 50 000 kronor. För de som inte har tillräckligt med pengar för att möta kravet på aktiekapital finns idag flera andra bolagsformer tillgängliga som t ex: Enskild näringsidkare, Handelsbolag och Kommanditbolag.
  • Sänkt aktiekapital innebär att behovet av privata säkerheter ökar. Det uppstår dessutom problem då bufferten vid ett aktiekapital om 25 000 kronor förbrukas väldigt fort. Det krävs endast en enstaka faktura på 13 000 kronor för att företagaren skulle behöva ta fram aktiebolagslagen och göra en kontrollbalansräkning för att se hur verksamheten ska kunna drivas vidare. Det kan innebära att borgenärer känner sig ännu mer otrygga med ett så lågt aktiekapital och därför skulle kräva större privata säkerheter.
  • Få i näringslivet tycker att det är ett bra förslag. Både Småförtagarna och Företagarna har uttalat sig negativt till förslaget då det inte är något som deras medlemmar vare sig efterfrågar eller anser ha varit en bidragande orsak till att de skulle ha avstått från att starta bolag
  • Erbjud istället möjligheten till successiv inbetalning av aktiekapital vid nybildande av aktiebolag
    Det finns betydligt bättre sätt att stimulera nyföretagandet och göra aktiebolagsformen mer lättillgänglig än att sänka kravet på aktiekapital.

Vårt förslag är ett koncept som redan 2008 föreslogs som ett alternativ (SOU 2008:49) då frågan utreddes och ledde till att aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Förslaget har även prövats i andra länder och bygger på att erbjuda möjligheten till successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildande av aktiebolag.

Med andra ord så finns det redan ett utrett, konkret och konstruktivt förslag som dels skulle stimulera nyföretagandet och dessutom göra det enklare att starta aktiebolag utan stora privata finansieringar.

Om ni menar allvar med att ni står på företagarnas sida så förväntar vi oss att ni drar tillbaka förslaget om sänkt aktiekapital till förmån för en lösning som verkligen gör skillnad. Sverige är landet som bygger hållbara företag. Jag ser fram emot er återkoppling och vi i Srf konsulterna tar gärna en diskussion och stöttar er i frågan, för det är det vi och våra medlemmar gör dagligen för 330 000 av Sveriges företagare.

Med vänliga hälsningar

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör, Srf konsulterna

E-post: roland.sigbladh@srfkonsult.se
Telefon: 010-483 80 76
www.srfkonsult.se

Inlägget Att sänka kravet på aktiekapital vid start av aktiebolag är en riktigt dålig idé dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se