Förslag om statligt topplån för bostäder på landsbygden

Boverket har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden. Nu är slutrapporten överlämnad till regeringen.

Läs mer

Inlägget Förslag om statligt topplån för bostäder på landsbygden dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se