Kontrolluppgifter från CSN kommer att rättas

Du som har fått kontrolluppgifter från CSN om ränteutgifter kan ha fel uppgifter i din deklaration. Det gäller ränta på hemutrustningslån samt ränta som du betalar vid återkrav, det vill säga när CSN kräver tillbaka studiestöd som du har fått utbetalt men inte haft rätt till.

Läs mer

Inlägget Kontrolluppgifter från CSN kommer att rättas dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se