Tillämpningsområdet för momsens faktureringsregler

När en säljare omsätter varor eller tjänster till en köpare i ett annat land kan det vara svårt att veta vilket lands faktureringsregler som ska gälla. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för i vilka fall faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen ska tillämpas.

Läs mer

Inlägget Tillämpningsområdet för momsens faktureringsregler dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se