Många felaktiga skattebeslut drabbar företagen

Pressmeddelande 2019-05-02
Hur många felaktiga beslut fattas hos Skatteverket och hur många företag drabbas av felaktigt utfärdade skattetillägg som de varken har pengar, tid eller kraft att överklaga? Srf konsulterna frågade sina 3 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter som hjälper 330 00 företag med ekonomi och rådgivning, hur vanligt förekommande det är att den lilla företagaren driver ett skattemål i domstol och hur stor sannolikheten är att få rätt mot Skatteverket.

Under mars månad genomförde branschorganisationen Srf konsulterna en enkät om att för kundföretagens räkning överklaga Skatteverkets beslut i domstol. Enligt enkätresultatet har hela 62% av fallen rört sig om väsentliga belopp. Ärendena som överklagats har främst handlat om felaktiga beslut eller högst tveksamma beslut från Skatteverket. Så många som 72% av de överklaganden som faktiskt görs fick helt eller delvis rätt i domstolen. I hela 80% av fallen så får de som fått rätt i domstol inte någon kostnadsersättning alls.

– En stor del av landets företagare avstår från att överklaga beslut, trots att de är felaktiga. Det beror främst på att det kostar för mycket och det tar dessutom mycket tid och kraft från företagandet. Det här är ett stort problem som drabbar framförallt små och medelstora företag som inte har samma juridiska muskler som storföretagen, säger Roland Sigbladh som är förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Srf konsulterna har tidigare lyft frågan om hur rättssäkert systemet är när vi kan konstatera de låga ersättningsbelopp en företagare får om man vinner ett skattemål i domstol. Ersättningsbeloppen täcker sällan kostnaderna man haft för att ens kunna driva processen och resultatet av enkäten visar tydligt att det upplevs som svårt att driva en process i domstol. Sannolikheten att få rätt i ett mål mot Skatteverket upplevs som mycket liten. Detta sammantaget gör att företagare väljer att avstå från att driva en domstolsprocess trots att Skatteverkets beslut är felaktigt.

– Vi behöver på allvar börja förenkla svenskt företagande för att bygga ett långsiktigt och hållbart näringsliv där företagandet blomstrar och nya arbetstillfällen skapas. Kvalitetssäkring är viktig men det ska inte behöva vara på det här viset. Både företagen och redovisningsbranschen har annat viktigt arbete att sköta för att utveckla ett väl fungerande näringsliv, säger Roland Sigbladh.

Läs också intervjun med Roland Sigbladh som publicerats i DI idag >>

Inlägget Många felaktiga skattebeslut drabbar företagen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se