Utgifter för fönsterbyte

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Läs mer

Inlägget Utgifter för fönsterbyte dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se