Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se