42 organisationer har hittills godkänts för gåvoskatteavdrag

Den 1 juli återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. Efter tre månader har 42 organisationer godkänts som mottagare. Avdraget gäller först efter att organisationen är godkänd.

Läs mer

Inlägget 42 organisationer har hittills godkänts för gåvoskatteavdrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se