Brister upptäckta vid automatisk förlängning av avtal

Konsumentverket har under året granskat sex företag som alla använder sig av automatisk avtalsförlängning för tjänster inriktade på pension och långsiktigt sparande. Alla företag har, eller har haft, brister i påminnelsen. Om företagen inte tydligt påminner i tid vid automatisk avtalsförlängning är hela avtalet ogiltigt.

Läs mer

Inlägget Brister upptäckta vid automatisk förlängning av avtal dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se