Dom i mål om företrädaransvar

En företrädare för en juridisk person kan bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Dom i mål om företrädaransvar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se