Förbättring av en byggnad som följer den allmänna tekniska utvecklingen

Skatteverket har publicerat en kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref. 20 – Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Läs mer 

Inlägget Förbättring av en byggnad som följer den allmänna tekniska utvecklingen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se